Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
Δ Όμιλος Παμπαίδων

<< Γ Όμιλος Παμπαίδων

ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
Α.Π.Ο
ΝΙΚΗΦΟ
ΡΟΣ
ΑΟ
ΣΥΚΑΜΙ
ΝΟΥ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΑ
ΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕ
ΦΑΝ
ΠΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-5-17-01-34-25-1
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-3-02-30-20-44-1
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ1-6-3-50-30-71-7
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 2-25-2-0-30-22-73-2
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ1-11-14-0-1-51-00-2
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ3-2-4-44-12-24-1
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ3-43-0 α.α.5-21-50-1-3-0
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ0-40-04-01-2-0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ4-07-09-02-1-7-0
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ2-18-01-42-32-41-3-