Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
Δ Όμιλος Παίδων

<< Γ Όμιλος Παίδων

ΑΠΣ
ΔΟΞΑ
ΑΓ.ΑΝΝ
ΑΣ
ΑΟ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΕΝΙΔΙ
ΟΥ
ΑΟ
ΣΥΚΑΜΙ
ΝΟΥ
ΑΠΕΣ
ΚΑΠΑΝΔ
ΡΙΤΙΟΥ
ΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΚΗΣ
ΑΦΙΔΝΑ
ΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΑ
ΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕ
ΥΣ
Κ.ΑΧΑΡ
ΝΩΝ
ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΜΑΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-0-63-31-23-0 α.α.0-30-711-0
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ3-1-0-13-27-11-55-20-8
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ7-22-4-1-07-20-24-05-0
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 5-10-21-1-1-33-0 α.α.1-03-0
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ2-11-3Αναβλήθηκε3-0-1-62-37-0
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ2-31-40-6-Αναβλήθηκε1-30-86-1
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ4-06-14-01-09-0-5-05-3
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ2-21-40-16-10-2-3-610-0
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ6-25-21-22-31-48-3-8-1
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ0-61-30-60-3 α.α.1-20-12Αναβλήθηκε-